Image
Informujemy, iż OPCW Popiński i Wspólnicy Spółka jawna realizuje Projekt pn.  Wsparcie OPCW Popiński i Wspólnicy Spółka jawna w zakresie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy objęty Umową o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-14-1056/20-00.
 
Celem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz jego bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. 
 
Całkowita wartość projektu: 85 895,79 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich) : 85 895,79 zł